atıştırma yeri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Müzik dinlenilen ve ayaküstü yemek yenilen eğlence yeri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-tış-tır-ma ye-ri