atışma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atışmak işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Saz şairleri, belli bir ayak üzerine karşılıklı deyiş söyleme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-tış-ma