ne demek?

Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer; işlik (I)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca atelier"

Kullanımı;

"Ne atölyem ne fırçam ne paletim var."

İlişkili birleşik kelimeler;

"atölye resmi"

Hecelenişi / Hecelemesi;

atöl-ye

Mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla sağlık ve güvenlik koşulları da dikkate alınarak gerekli donanımı yapılmış eğitim, öğretim, uygulama ve üretim yapılan ortam

Tipi / Türü;

eğitim

Köken (Etimoloji) bilgisi: