astsubay kıdemli çavuş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Astsubaylığın ikinci rütbesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ast-su-bay kı-dem-li ça-vuş