astropikal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tropikal bölgelere yakın fakat daha yüksek bir enlemde olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,coğrafya"

kelimesinin kökeni; Türkçe as + Fransızca tropical


Hecelenişi / Hecelemesi;
ast-ro-pi-kal