astronot ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzay adamı. "(uzay gemisini uzayda yöneten kimse, kozmonot)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca astronaute


Hecelenişi / Hecelemesi;
ast-ro-not