astronomi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gök bilimi. "(gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıklarının ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını inceleyen bilim, felekiyat, heyet)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca astronomie


Hecelenişi / Hecelemesi;
ast-ro-no-mi