ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► yıldız falcılığı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca astrologie"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ast-ro-lo-ji