astrolog ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yıldız falcısı. "(Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkararak falcılık yapan kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca astrologue


Hecelenişi / Hecelemesi;
ast-ro-log