ne demek?

Astigmat olma durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

as-tig-mat-lık