asteğmenlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Asteğmen olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Asteğmenin rütbesi

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Asteğmenin görevi


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-teğ-men-lik