astasım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mantık, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-ta-sım