ne demek?

Astarı olmayan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

İlişkili birleşik kelimeler;

"yüzü astarsız"

Hecelenişi / Hecelemesi;

as-tar-sız