astarlı zarf ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İç yüzüne ince bir kâğıt geçirilmiş zarf

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-tar-lı zarf