astar kaplama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kontratablalarda körağacın biçim değiştirmesini önlemek amacıyla iki yüzüne yapıştırılan kaplama katı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-tar kap-la-ma