astarı yüzünden pahalı olmak veya pahalıya gelmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir işin ayrıntılarına harcanılan para veya emek, elde edilen sonucun değerini aşmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-ta-rı yü-zün-den pa-ha-lı ol-mak veya pa-ha-lı-ya gel-mek