ne demek?

Astırabilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

as-tı-ra-bil-me