astığı astık kestiği kestik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

acımasız, çok sert veya istediği gibi davranan kimse


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-tı-ğı as-tık kes-ti-ği kes-tik