ne demek?

Zambakgillerden, genellikle saksıda yetiştirilen, yaprakları doğrudan doğruya topraktan çıkan bir süs bitkisi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bitki bilimi

Kökeni;

"Fransızca aspidistra"

Hecelenişi / Hecelemesi;

as-pi-dist-ra