aspidistra ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Zambakgillerden, genellikle saksıda yetiştirilen, yaprakları doğrudan doğruya topraktan çıkan bir süs bitkisi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca aspidistra


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-pi-dist-ra