asortiklik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Asortik olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sosyetiklik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Asortiklik yapan kişiler itici geliyor."


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-sor-tik-lik