asmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi aşağıya sarkacak bir biçimde bir yere iliştirip sarkıtmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerine takınmak, kuşanmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimseyi boğazından ip vb. geçirip sallandırarak öldürmek, idam etmek

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Gitmek zorunda olunan bir yere özürsüz gitmemek

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Görevi olan bir işi özürsüz yapmamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-mak