asma kabağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kabakgillerden, sürüngen veya sarılgan, mevsimlik bir tür kabak "(Lageneria vulgaris)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu kabağın ince uzun, sebze olarak kullanılan ürünü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-ma ka-ba-ğı