asma bıyığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Asma dallarının çevresine tutunmasına yarayan yeşil uzantılar, sülük

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-ma bı-yı-ğı