aslan kocayınca sıçan deliği gözetir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`güçlü olduğunda ağır ve büyük işler yapan, büyük kazançlar elde eden kimse, güçten düşünce pek küçük işlerle uğraşır, azla yetinir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-lan ko-ca-yın-ca sı-çan de-li-ği gö-ze-tir