ne demek?

Asklı mantarların spor denilen üreme organı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bitki bilimi

Kökeni;

"Fransızca ascospore"

Hecelenişi / Hecelemesi;

as-kos-por