askospor ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Asklı mantarların sporu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca ascospore


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-kos-por