askerlik veya askerliğini yapmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kanunlara göre yurttaşların yükümlü oldukları ordu hizmetinde bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-ker-lik ve-ya as-ker-li-ği-ni yap-mak