askerlik dairesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yurttaşları askere alma işiyle görevli olan askerlik şubelerinin bağlı bulundukları bölge dairesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-ker-lik da-ire-si