askerlik şubesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yurttaşları askere alma işiyle görevli birim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-ker-lik şu-be-si