asker çıkarmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir devlet belli kanunlara bağlı olarak asker toplamak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

genellikle düşman kıyılarına asker göndermek


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-ker çı-kar-mak