ne demek?

Askerîleştirme işine konu olmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

as-ke-rî-leş-ti-ril-mek