askerî inzibat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Askerî birlikler arasında düzeni, disiplini, kanunları yürütmekle görevli sınıf ve bu sınıftan olan asker

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-ke-rî in-zi-bat