ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bütün askerlerin ve aile bireylerinin tedavi edildiği sağlık kuruluşu; asker hastanesi

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Askerî hastanede baygın yatarken baba yadigârı saatini çalmışlardı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

as-ke-rî has-ta-ne