askat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir ölçü biriminin bölündüğü eşit parçalardan her biri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-kat