askın surat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Asık suratlı. "(Hoşnutsuzluğunu, kızgınlığını yüzüne sert bir anlam vererek belirten, öfkeli görünüşlü yüzü olan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Asık suratlı bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-kın su-rat