asistanlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Asistan, araştırma görevlisi olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Başarılı bir asistanlık dönemi geçirdi."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Asistanın görevi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "başasistanlık"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-sis-tan-lık