ne demek?

“Benzeştirmek, kendine uydurmak” anlamındaki asimile etmek, “baskın doku veya yapı içinde erimek, yok olmak” anlamındaki asimile olmak birleşik fiillerde kullanılan bir söz

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kökeni;

"Fransızca assimilé"

Hecelenişi / Hecelemesi;

asi-mi-le