asimetrik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakışımsız. "(aralarında bakışım bulunmayan (iki şey)" veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), simetrisiz)

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,matematik"

kelimesinin kökeni; Fransızca asymétrique


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-si-met-rik