asilzadelik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Soyluluk. "(soylu olma durumu, asillik, zadegânlık, asalet, asaletlilik, necabet)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-sil-za-de-lik