asfaltlayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Asfaltlama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Asfaltlamaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-falt-la-ya-bil-mek