asfaltlatabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Asfaltlatma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Asfaltlatmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-falt-la-ta-bil-mek