ases ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿases

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gece bekçisi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "asesbaşı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ses