aseksüel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sekse karşı ilgisiz veya isteksiz olan "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca asexuel


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-sek-sü-el