asbest yünü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-best yü-nü