asansör boşluğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Binalarda asansörün işlemesi için bırakılan boşluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-san-sör boş-lu-ğu