ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Asal olma durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

asal-lık