asalet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Soyluluk. "(soylu olma durumu, asillik, asilzadelik, zadegânlık, asaletlilik, necabet)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça aṣālet

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Asillik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Sadelikte asalet, tevazuda hikmet vardır."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir görevi yüklenmiş olma, o görevin sahibi olma. "(zıt anlamlısı: vekillik )"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Yazıda veya sözde bayağı söz ve deyim bulunmaması durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, edebiyat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-sa-let