asal gazlar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan helyum, neon, argon, kripton, ksenon gazları, soy gazlar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-sal gaz-lar