asabileşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kızmak, öfkelenmek, sinirlilik belirtileri göstermek, sinirlenmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-sa-bi-leş-mek