asa ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaṣā

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İhtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa

Özelliği / Tipi / Türü; "eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "mareşallik asası"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-sa