asıntı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işi hemen yapmayıp bekleterek geri bırakma, tehir, tavik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birini tedirgin edecek kadar üzerine düşme

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sırnaşan, tebelleş olan kimse


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-sın-tı